LEKARSKI PREGLED, utorak (02.06.2020. god.)

Obavezan lekarski pregled za sve članove kluba koji isti nisu obavili u MARTU tekuće godine, zakazan je za UTORAK, 02/06/2020. god., u sledećim terminima:
I grupa od 16,30h (ili posle treninga);
II grupa pre ili posle treninga (trening je u 18,00h);
III grupa samo pre treninga (trening je u 19,00h)

Prvi put od održavanja lekarskog pregleda u našem klubu, članovima nudimo dve mogućnosti, odnosno osnovni i prošireni pregled. Za vrstu pregleda se odlučujete na licu mesta, kada uđete u prostoriju gde se pregled obavlja.

OSNOVNI PREGLED (cena 600,00 din): uzimanje anamnestičkih podataka; antropometrija TV TM; EKG u miru; kompletan fizikalni pregled po sistemima naročito lokomotornog sistema; pregled oralne higijene i zuba; merenje TA i auskultacija srca i pluća. Izdavanje rezultata, ocena zdravstvene sposobnosti i overa takmičarske knjižnice.

PROŠIRENI PREGLED (cena 1000,00 din) sa 2 EKG nalaza pre i posle opterećenja i saturacijom kiseonika: Uzimanje anamnestičkih podataka; antropometrija TV TM; EKG u miru; podizanje frekvencije srca testom opterećenja; EKG posle napora; kompletan fizikalni pregled po sistemima naročito lokomotornog sistema; pregled oralne higijene i zuba; merenje TA; auskultacija srca i pluća; merenje SaO2 u krvi – provera funkcije pluća. Izdavanje rezultata ocena zdravstvene sposobnosti i overa takmičarske knjižnice.

NAPOMENA: Svi članovi koji kod sebe imaju obrasce za pregled, potrebno je da ih donesu popunjene i predaju lekaru. Članovi koji ih nemaju, dobiće ih na dan pregleda.