Izgled promotivnog materijala (plakati, brošure…)

Raspored časova FK STAR

RASPORED casova 2018

Promotivni plakat za 2018. godinu

plakat AVGUST 2018

Promotivni plakati

Plakat SLIKA Plakat SLIKA napred Plakat novi jul 2016

Brošura

am2 am1

Promotivni letak za osnovne škole

Flajer priprema