Uloga roditelja u razvoju deteta i radu fudbalske škole

 

Kontakt  s  roditeljima veoma je značajan segment vaspitnog rada u klubu, ali takođe i ostalih aktivnosti u okviru rada s budućim igračima. Prepreku uspešnoj saradnji često predstavljaju preterano ambiciozni roditelji koji kroz svoje dete leče komplekse sopstvenih neispunjenih sportskih  ambicija.

Na drugoj strani postoje, uslovno rečeno, i „normalni“ roditelji, mirni i staloženi, koji nisu preambiciozni i opsednuti rezultatima svog deteta, ali su uvek spremni da pomognu i detetu i klubu. Dete takvih roditelja ima normalne uslove za redovan trening i takmičenje, a samim tim i za postizanje dobrih i uspešnih rezultata.

Od razumnog roditelja traži se:

  • da svom detetu osigura svakodnevni dolazak i odlazak na relaciji: škola, kuća, stadion, dok se dete ne osamostali,
  • da kontroliše dete i pomaže mu u savlađivanju školskog gradiva,
  • da učestvuje u rešavanju problema koji mogu izaći iz sadržajnog i intezivnog života deteta,
  • da po mogućstvu detetu osiguraju pravilnu ishranu,
  • da u okviru svojih mogućnosti pomognu klubu u materijalnom i drugom pogledu,
  • da pokuša da objektivno prati razvoj deteta u radu i takmičenju.
Call Now Button