U susret Novoj godini bili smo i „manekeni“

Fotografisanje za klupske kalendare 2017.

17 16 15 14 13 12 11 9 10 18 8 19 7 6 5 4 3 2 1

Ekipe FK STAR Zemun u sezoni 2016/17.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Pojedinačni i klupski kalendari za 2017. godinu

STARIJI18 STARIJI17 STARIJI16 STARIJI15 STARIJI14 STARIJI13 STARIJI12 STARIJI10 STARIJI9 STARIJI8 FKS16 FKS15 FKS14 FKS13 FKS12 FKS11 FKS10 FKS9 FKS8 FKS7 FKS6 FKS5 FKS4 FKS3 FKS2 FKS1 STARIJI11 STARIJI7 STARIJI6 STARIJI5 STARIJI4 STARIJI3 STARIJI2 STARIJI1