Metodologija i okvirni plan rada po kategorijama

 

„U cilјu što uspešnije realizacije trenažnog procesa neophodno je da
trener zna osnovne karakteristike uzrasta sa kojim sprovodi program.“


U procesu stvaranja fudbalera postoje neke neizbežne faze kao što su: selekcija, obuka, trening, priprema za takmičenje i takmičenje. Jedno od osnovnih pravila jeste: o radu i ponašanju dece nikada se ne govori u negativnom kontekstu, bez obzira na rezultate. U radu sa decom koristimo Coerver Coaching metod i kvalitetno odabrane stvari koje prilagođavamo svakoj kategoriji u skladu sa njihovim fiziološkim, biološkim i psihološkim karakteristikama.

Takođe, naši treneri se konstantno usavršavaju na polju metodologije rada sa mladim fudbalerima, tj. decom osnovnoškolskog uzrasta, što u velikoj meri olakšava i ubrzava njihov razvoj.

 

Plan rada: uzrast 6 i 7 godina

U ovoj uzrasnoj kategoriji treninge baziramo na razne vrste zabavnih igrica bez lopte, sa loptom, sa različitim rekvizitima, gde nam je prevashodni cilj da decu zainteresujemo za bavljenje sportom. U radu koristimo specifične vežbe za razvoj motoričko-funkcionalnih sposobnosti dece tog uzrasta, i to: brzinu reakcije i učestalost pokreta, razvoj gipkosti i koordinacije pokreta, razvoj pravilnog kretanja (hodanje, trčanje, okreti, skokovi i sl.). Jedan deo svakog treninga posevećen je radu dece sa loptom koji se uvek završi igrom na dva gola. Primarni cilj u ovom uzrastu nam je da kod dece razvijemo osećaj za rad sa loptom.


Plan rada: uzrast 8 i 9  godina

U ovom uzrastu kod dece nastupaju različite promene (ubrzano disanje, porast razvoja inteligencije, kratkotrajna i promenljiva pažnja, ograničena koncentracija i sl.), a i motoričke sposobnosti su različito razvijene (visok nivo fleksibilnosti, razvoj ravnoteže i koordinacije i sl.). U ovom uzrasnom periodu najvažnije je „pridobiti“ decu da se bave sportom, zavole ga i opredele. Da bi dete počelo da se uspešno bavi sportom (fudbalom) neophodno je da savlada osnovne veštine i elemente bazične tehnike. U ovom uzrastu radimo na usavršavanju individualnih sposobnosti, na pravilnoj kontroli lopte i razvoju kreativnosti kod dece. Takođe, posvećujemo pažnju unapređenju motoričkih sposobnosti i razvoju komunikacije. Rad čine vežbe sa loptom i bez lopte u kojima se kod dece razivaju i povećavaju brzina reagovanja, ubrzanje i maksimalna brzina koja je važna za promenu pravca, zaustavljanje, kretanje, driblinge i sl.). U ovom periodu kod dece se počinje raditi na individualnoj igri u brojčanom odnosu igrača 1vs1 i 2vs1, a sve još uvek, na bazi druženja i takmičarskog duha. 


Plan rada: uzrast od 10 do 12 godina

U ovom uzrastu kod dece dolazi do bitnih promena u procesu mišljenja i pamćenja. Takođe, koordinacija pokreta znatno je poboljšana sa preciznim i bržim izvođenjem pokreta i ovaj period je najbolji za obučavanje elemenata tehnike i motorike fudbalske igre. Rad sa ovom kategorijom igrača sprovodimo metodom kontinuiranog procesa ponavljanja i metodom igre. Radimo na sistematskom obučavanju i usvajanju tehnike i prelasku iz slobodne na usmerenu i uz to razvijamo elementarne taktičke sposobnosti i znanja. Ovaj period je poznat kao period „motoričke inteligencije“ i najoptimalnije je vreme za razvoj svih sposobnosti značajnih za napredak u fudbalskoj nadgradnji. Posebnu pažnju posvećujemo obučavanju složenijih driblinga sa primenom u samoj igri.

Call Now Button