MISIJA I VIZIJA – Umetnost gledanja nevidljivog

Pred Klubom su sledeće godine. Petnaest, dvadeset, trideset… Usvojili smo misiju i viziju Kluba. Mi smo morali da se menjamo i prilagođavamo. Izvesno je da će generacije iza nas činiti isto. Češće i brže. Nadamo se da će naša misija i vizija biti osnov.

. . .

SVRHA MISIJE

Misija je pisani upravlјački dokument koji se menja u skladu sa promenama spolјnih i unutrašnjih okolnosti i nalazi se na vidnom mestu u svakoj radnoj prostoriji Kluba.

Misija predstavlјa zajednička opredelјenja celog kolektiva. Ona se ne nameće već se sledi na osnovu ubeđenja. Misija je obavezujuća: obavezuje svakog zaposlenog da svoje reči i postupke uskladi sa njom.

. . .

UVAŽAVANJE ČLANOVA

Klub čine igrači. Dok njih bude bilo, biće i nas.

Želimo da razvijemo ugled prestižnog, stabilnog i lјubaznog, predusretlјivog Kluba, kome su najvažniji članovi i u kom vlada prijatna i inspirativna atmosfera.

Da bismo bili uspešni, moramo privlačiti sve bolјe i bolјe članove. Bolje ljude. Jedino uz bolјe članove i mi možemo biti bolјi. Igrače smatrati privremenim članovima kolektiva pa im omogućiti da u Klubu na koristan, zanimlјiv i nezaboravan način provedu trenažno i slobodno vreme.

. . .

ULOGA TRENERSKOG KADRA

Poruka trenera igračima:

  • Ne tražimo sledbenike (istomišlјenike).
  • Sumnjajte u sve što kažemo.
  • Mislite svojom glavom i tragajte svojim putem za istinom.
  • Srećno putovanje!

Trener ličnim primerom treba da svedoči da je najvažnija životna (pa i školska i naučna) svrha – traganje za znanjem i istinskim vrednostima, a ne takmičenje, slava (karijera) i novac.

Svaki trener nastoji da svojim maksimalnim zalaganjem omogući da što veći broj igrača stekne potrebne kompetencije, odnosno da ovlada u što većoj meri praktičnim sportskim znanjima i veštinama.

“Ne sme se tražiti od dece (igrača) ono za šta još nisu dorasla, što ne mogu (tj. za šta nemaju sklonosti i predznanja), niti ono što deca sa kojima pedagog radi ne žele (ne interesuje ih; dakle, nema nametanja)”.


Tradicionalni edukativni princip ZAPAMTI – PONOVI, zameniti pristupom TRAGAJ – PRONAĐI. Stoga, trening bi trebalo da služi za razvoj slobodnih, stvaralačkih ličnosti, sposobnih za kreativno rasuđivanje i odgovornih za svoje izbore.

Ocenjivanje i napredovanje igrača vrši se neprekidnim praćenjem rada i na osnovu testiranja psiho-fizičkih sposobnosti.

Uspešnost igrača u savladavanju određenog tehničko i/ili taktičkog elementa fudbalske igre kontinuirano se prati tokom treninga i utakmica.

“Nikada nisam sreo nekoga ko nije bio bolji u nečemu od mene.”

Svaki trener će trenažne i edukativne metode prilagoditi prirodi i suštini određenog tehničko-taktičkog elementa u fudbalu, kao i nivou znanja i interesovanja igrača.

Treneri i igrači sa svojim pratiocima (roditeljima, stareteljima) čine dva međusobna uvažavajuća i dopunjujuća dela u organizaciji i funkcionisanju Kluba.

Podsticaće se stalno usavršavanje trenera, kroz posete različitim vidovima sportskih i fudbalskih seminara i edukacija, kao i kroz pohađanje seminara za sticanje trenerske legitimacije, odnosno licence.

“Budućnosti nemaju oni koji znaju, već oni koji uče.”

. . .

UPRAVLJANJE KLUBOM

Promene su stalne, nezaustavlјive i sve brže. Ako ih mi ne budemo pratili, pratiće ih konkurenti. Zato, nećemo čekati podsticaje sa strane jer oni po pravilu dolaze sa zakašnjenjem.

Iako je svaki klub slučaj za sebe, ima različite sposobnosti i postiže uspeh u različitim okolnostima, za razvoj Kluba koristiti i iskustva drugih.

Profesionalnost je naš stil i ogleda se u donošenju dobrih odluka i njihovom doslednom i efikasnom sprovođenju što se postiže kroz dobru međusobnu informisanost i saradnju zasnovanu na međusobnom poštovanju i poverenju.

Međusobno poštovanje odnosno toleranciju razvijati u duhu izreke:
“Ko želi da kaže šta hoće, mora da sluša i ono što neće”.

Razgovore „u četiri oka“ zameniti grupnim razgovorima svih zainteresovanih. Tako se jača poverenje, donose bolјe odluke i bolјe se sprovode, jer se doživlјavaju kao svoje a ne kao tuđe i nametnute.

Rukovodstvo kluba je najpozvanije da kaže u kom pravcu i kako treba da se menja stručni profil Kluba odnosno da se podiže nivo naših usluga.

Rukovodstvo Kluba nastoji da stvara tolerantnu i kreativnu atmosferu u kojoj je svako podstaknut da doprinese više.

Zaposleni će se stalno podsticati u radu putem novčanih i nenovčanih stimulacija.

. . .

MEĐULJUDSKI ODNOSI

Bez solidarnosti ni jedan kolektiv ne može da opstane dugoročno, jer svakome mogu da naiđu loši dani i situacije koje on sam, bez pomoći kolega, ne može da savlada.

Opuštena radna atmosfera, organizovanje neformalnih druženja, zajedničkih izleta, putovanja i slično, doprineće da svako od nas doživi Klub kao svoj.

Razumevanje za privatne probleme zaposlenih i članova jača međusobno poverenje bez koga nema zajedničkih interesa ni zajedničke spremnosti na rizik.

U Zemunu, 02. septembar 2019. god.

Predsednik Kluba, Miloš Mihajlović

Call Now Button