Naša tema: 10 „zapovesti“ roditelja malog sportiste

Voleću svoje dete bezuslovno i koristiću svaku priliku da mu to pokažem. Imaću poverenja i veru u njega, nezavisno od rezultata na sportskom terenu.

Omogućiću da se moje dete igra što više u sportskom okruženju, da razvija svoju kreativnost, aktivno i maštovito, uči nove veštine i raste na zdrav način.

Trudiću se da svom detetu budem uzor u svemu što je pozitivno, radiću na sebi kako bih mogao da postanem bolji uzor svom detetu.

Postavljaću kratkoročne i dugoročne ciljeve za svoje dete. Ostvarljivi, vremenski ograničeni i merljivi kratkoročni ciljevi samo su neophodni koraci ka dugoročnim ciljevima, neprekidnom učenju i napredovanju.

Posvetiću svom detetu vreme i pratiću treninge, kad god sam u mogućnosti. Moja pažnja će biti fokusirana i pozitivna. Na taj način ću negovati poverenje i povezanost sa svojim detetom, i izgraditi bazu za razvoj njegovog samopouzdanja.

Učiću svoje dete komunikaciji i izražavanju svojih osećanja na pozitivan i otvoren način, trudiću se da primenjujem isto i učim ga svojim primerom.

Imaću strpljenja ako dete ispoljava neprihvatljivo ponašanje, i pokušaću da kroz razgovor razumem razloge i potrebe koje iza njega stoje.

Hvaliću postupke i trud svog deteta, a ne urođene osobine, umereno i bez kritika ili poređenja sa drugima. Nagradiću njegov fer plej, a ne samo rezultat.

Imaću razumevanja za detetovu stidljivost i strahove, ohrabriću ga da ih prevazidje, i da tako razvije pozitivan odnos prema izazovima. Učiću ga da poraz posmatra kao jedan od koraka, na putu kojim ide ka cilju.

Baviću se sportom zajedno sa svojim detetom, na taj način ću zadovoljiti svoje potrebe i učiti dete da poštuje svoje i tudje potrebe. Primerom ću mu ukazati na zdrave navike, pozitivnu samodiscplinu, pravilnu ishranu i fizičku aktivnost.


Call Now Button